Kjøpsbetingelser

Priser

Alle priser er inklusive merverdiavgift og i NOK om ikke annet er tydelig spesifisert.

Leveringstid

Ved kan hentes etter avtale i Rygge alle dager. (På telefon eller e-post)

Angrefrister og krav

Det er 14 dagers angrefrist om veden ikke er hentet eller levert. Når veden er hentet på vårt faste utsalgssted er angrefristen, uansett antall dager etter bestilling, over. Når veden er levert er angrefristen uansett antall dager etter bestilling, over. Dette fordi selve leveringen hindrer en tilbakeføring innenfor rimelighetens grenser av ressursbruk relativ til varens verdi. For å påberope seg angrefristen sender du e-post til post@ved3.no med teksten «avbestilling av ordre xxx»

Reklamasjonsfrister og krav

Reklamasjoner skal gjøres innen rimelig tid. Inntil en uke etter levering anses alltid som rimelig tid. Om reklamasjoner fremsettes senere enn en uke etter levering må forsinkelsen begrunnes om reklamasjonen ikke skal avvises. En reklamasjon skal alltid være skriftlig og må minst inneholde bakgrunn for reklamasjonen og hvem som reklamerer. En eventuell reklamasjon sendes skriftlig på e-post til post@ved3.no. Behandlingstid 2-4 virkedager.

Juridisk informasjon

Leverandøren er Ved3.no, som er et markedsnavn for selskapet Una's AS
Organisasjonsnummer: NO 916 929 293
Adresse: Sanneveien 50, 1570 Dilling.
Telefon: 90 10 77 51
Selskapets MVA nummer er NO 916 929 293 MVA.
Daglig leder: Una Braathe