Kjøpsbetingelser

Priser

Alle priser er inklusive merverdiavgift og i NOK om ikke annet er tydelig spesifisert. Bjørkeveden betales ved henting. Vi ønsker ikke forskudd.

Leveringstid

Ved kan hentes etter avtale alle dager. Avtales / reserveres i kalenderen på våre ved3.no. Kalenderen er kun tilgjengelig når vi har ved på lager.

Angrefrister og krav

Det er fri angrefrist om veden ikke er hentet.

Reklamasjonsfrister og krav

Reklamasjoner skal gjøres innen rimelig tid. Inntil en uke etter levering anses alltid som rimelig tid. Om reklamasjoner fremsettes senere enn en uke etter levering må forsinkelsen begrunnes om reklamasjonen ikke skal avvises. En reklamasjon skal alltid være skriftlig og må minst inneholde bakgrunn for reklamasjonen og hvem som reklamerer. En eventuell reklamasjon sendes skriftlig på e-post til post@ved3.no. Behandlingstid 2-4 virkedager.

Juridisk informasjon

Leverandøren er Ved3.no, som er et markedsnavn for selskapet Una's AS
Organisasjonsnummer: NO 916 929 293
Adresse: Sanneveien 50, 1570 Dilling.
Telefon: 90 10 77 51
Selskapets MVA nummer er NO 916 929 293 MVA.
Daglig leder: Una Braathe

cozy home fireplace z1bY9CTd SBI 300616396