Tømmerkjøp

Vi kjøper Bjørketømmer.

Minimum diameter (Toppmål) 15 cm, maks diameter 50 cm, krokkrav som massevirke. Råte maks en snusboks. Lengde 4,5 +/- 50 cm. Sjåførmåling, oppgjør igjennom en ordinær virkeskjøper/skogeierforening.

Pris for levering våren 2023 - alle diameter mål nådd 650,- - redusert toppmål  eller krok 550,- ved skogsbilvei + 50,- til virkeskjøper/skogeierforening + transport + mva. Radius fra Sanneveien 50, 1570 Dilling ca. 2 timers kjøring.

Send en forespørsel til post@ved3.no (Hele vogntog så lenge vi betaler frakten)

Markedet for Bjørketømmer er i ubalanse. Prisen kan derfor endres vesentlig på kort varsel både opp og ned. Bekreftet pris fra oss gjelder. Vi ønsker å kjøpe flere tusen fkbm med omgående oppstart på leveransene og kontinuerlige leveranser hele året.

Prisen på 650,- per fkbm er fastsatt 10/3/2023 og vi vil løpende oppdatere denne.