Tømmerkjøp

Vi kjøper Bjørketømmer.

Minimum diameter (Toppmål) 20 cm, maks diameter 50 cm, krokkrav som massevirke. Råte maks en snusboks. Lengde 4,5 +/- 30 cm. Sjåførmåling, oppgjør igjennom en ordinær virkeskjøper/skogeierforening.

Pris for levering i september/oktober 600,- ved skogsbilvei + 50,- til virkeskjøper/skogeierforening + transport + mva. Radius fra Sanneveien 50, 1570 Dilling ca. 2 timers kjøring.

Send en forespørsel til post@ved3.no (Hele vogntog så lenge vi betaler frakten)

Markedet for Bjørketømmer er i ubalanse. Prisen kan derfor endres vesentlig på kort varsel både opp og ned. Bekreftet pris fra oss gjelder. Vi ønsker å kjøpe flere tusen fkbm med omgående oppstart på leveransene og kontinuerlige leveranser hele året.

Prisen på 600,- per fkbm er fastsatt 12/9/2022 og vi vil løpende oppdatere denne.

Tømmer som er omgående tilgjengelig for henting kan oppnå bonus i tillegg i de periodene vi ikke har nok virke.