Ved3
Rosnesveien 20, 1580 Rygge.
T: 901 07 751 / E: post@ved3.no.

Om Ved3.no

Ved3.no leverer ekstra tørr kvalitetsved av Bjørk. Produksjonen startet så smått i 2008, men noe vesentlig volum kom først etter kjøpet av en Pezzolato helautomatisk vedfabrikk høsten 2010.

Bjørketømmer kjøpes av Viken i et spesialsortiment (grov Bjørk) og leveres fra skogeiere på østlandet. Veden produseres med vår Pezzolato (se video av prosess) på Buberg i Rygge. Deretter tørkes den i en Bioenergi tørke som bruker overskuddsvarmen fra datasentralen til Braathe Gruppen på Nærum i Rygge.

Vår vedproduksjon bidrar med dette til flere arbeidsplasser i Rygge og et betydelig bidrag til miljøet ved utnyttelse av overskuddsenergi og produskjon av CO2 nøytral bioenergi i form av ved.

Vi ønsker at flest mulig skal hente Bjørkeveden sin hos oss. Vi leverer litt mer og låner ut hengere for å stimulere til dette.

På slutten av 2012 åpnet vi opp for grossistsalg av Bjørkeved i bulk. Send en prisforespørsel til post@ved3.no (100 lkbm per lass) for å få pris med frakt.

Hjem