Om Ved3.no

Ved3.no leverer ekstra tørr kvalitetsved av Bjørk. Produksjonen startet så smått i 2008, men noe vesentlig volum kom først etter kjøpet av en Pezzolato helautomatisk vedfabrikk høsten 2010.

Bjørketømmer kjøpes av Glommen Mjøsen eller AT Skog i et spesialsortiment (grov Bjørk) og leveres fra skogeiere på østlandet. Veden produseres med vår Pezzolato (se video av prosess) på Buberg i Rygge. Deretter tørkes den i en Bioenergi tørke som bruker avfall fra vedproduksjonen som energikilde.

Vår vedproduksjon bidrar med dette til flere arbeidsplasser i Rygge og et betydelig bidrag til miljøet ved utnyttelse av overskuddsenergi og produksjon av CO2 nøytral bioenergi i form av ved.

Vi ønsker at flest mulig skal hente Bjørkeveden sin hos oss. Vi leverer litt mer og låner ut hengere for å stimulere til dette.

På slutten av 2012 åpnet vi opp for grossistsalg av Bjørkeved i bulk. Send en forespørsel til post@ved3.no .

Eierne Una og Geir Braathe med selskapet Una's AS står bak ved3.no

Kjøpsbetingelser

Priser

Alle priser er inklusive merverdiavgift og i NOK om ikke annet er tydelig spesifisert. Bjørkeveden betales med Vipps når man henter.

Leveringstid

Ved kan hentes etter avtale i Rygge alle dager. Bestilling/reservasjon i kalenderen på ved3.no. denne er tilgjengelig når vi har ved på lager.

Angrefrister og krav

Det er fri angrefrist om veden ikke er hentet.

Reklamasjonsfrister og krav

Reklamasjoner skal gjøres innen rimelig tid. Inntil en uke etter levering anses alltid som rimelig tid. Om reklamasjoner fremsettes senere enn en uke etter levering må forsinkelsen begrunnes om reklamasjonen ikke skal avvises. En reklamasjon skal alltid være skriftlig og må minst inneholde bakgrunn for reklamasjonen og hvem som reklamerer. En eventuell reklamasjon sendes skriftlig på e-post til post@ved3.no. Behandlingstid 2-4 virkedager.

Juridisk informasjon

Leverandøren er Ved3.no, som er et markedsnavn for selskapet Una's AS
Organisasjonsnummer: NO 916 929 293
Adresse: Sanneveien 50, 1570 Dilling.
Telefon: 90 10 77 51
Selskapets MVA nummer er NO 916 929 293 MVA.
Daglig leder: Una Braathe