Vedfakta

Brennverdien på ved handler om vanninnhold og vekt.

Prisen på energien du får fra veden er helt avhengig av vanninnholdet. Jo mer vann i veden, jo mer energi må brukes til fordamping av dette istedenfor å gi deg varme.

Ulike treslag har ulik brennverdi fordi tettheten på veden (egenvekten) er forskjellig. Veier kubben like mye og er like tørr gir den i praksis samme brennverdi uansett treslag. 1 Kg trevikre med 20 % vanninnhold har en effektiv brennverdi på ca 4,12 kwh, er vanninnholdet 10 % øker brennverdien til 4,72 kwh eller ca 15 %.

Ved fra oss har normalt 5-15 % vanninnhold og gir dermed ca 15% mer brennverdi enn norsk standard.

Forventet brennverdi på 1000 liter bjørk med ca 10 % vanninnhold fra oss er 1500 kwh (0,5 fkbm *2700 kwh + 15 %)

Den effektive brennverdien for 1 kg trevikre kan regnes ut etter denne formelen kWh = 5,32 - (6,02 * Vannprosent)  (Kilde: Treteknisk håndbok)

Brennverdien på en fastkubikkmeter ved tørket ute etter norsk standard (ca 20% vanninnhold) er for de ulike treslagene.

- Bøk 3000 kwh
- Ask og Eik 2900 kwh
- Lønn 2800 kwh
- Bjørk 2700 kwh
- Furu 2350 kwh
- Osp og Gran 2150 kwh.

Måleenheter for ved
Ved selges i mange ulike måleenheter. Ved omsettes etter volummål fordi vekten varierer mye etter hvor tørr veden er. (Volumet går også ned ca 10 % når veden tørker under 20-25% vanninnhold).

Vi selger hovedsaklig vår ved i løskubikkmeter (lkbm = 1000 liter ikke stablet ved).

1 lkbm, (1000 liter ikke stablet ved i bur eller storsekk på Europall) tilsvarer ca: 0,3 favner ved eller 0,6 til 0,7 kbm stablet ved eller 0,5 fkbm (fast kubikkmeter) virke.

1 favn ved = 2m x 2m x 60 cm = 2,4 kbm stablet ved. (Stablet luftig til tørking og ikke helt tett. All bark enten opp (vestlandet) eller ned (østlandet))

1 favn ved = 3,3 lkbm (Eurostorsekker) = 59 til 61 stk,  40 literssekker

En 40 literssekk med ved har målene 50 x 72 cm.

Generelt om ved
Ved er den nest mest brukte energikilden i norske husholdninger (etter strøm) Tørr ved av god kvalitet kan gi varmepris ned mot 50 øre/kWh – gitt at du har en moderne, effektiv vedovn.

Oppvarming med ved er normalt vesentlig billigere enn andre energikilder. Gamle vedovner forurenser. Nye ovner, produsert etter 1998, tilfredsstiller verdens strengeste miljøkrav og reduserer utslippene med inntil 90%. Moderne vedfyring er miljøvennlig, og gir mer varme tilbake per vedkubbe!

1 kg trevikre med 20 % vanninnhold gir 4,12 kwh er vanninnholdet 10 % gir den 4,72 kwh mot 3,51 kwh ved 30 % vanninnhold

cozy home fireplace M1q59CTd SBI 300616222